מלגות קרן מכבים של יוצאי איראן לשנה"ל תשפ"ב - הרשמה עד 20.3.22

קרן מכבים מעניקה מלגות מיועדות לסטודנטים לתואר ראשון ותואר שני בעלי זיקה לאיראן ולסטודנטים יוצאי העדה האתיופית.

ניתן להגיש בקשה למספר סוגי מלגות:

  • מלגות לסטודנטים/ות יוצאי איראן לתואר הראשון;
  • מלגות לסטודנטים/ות יוצאי איראן לתואר השני במסלול עיוני או מחקרי;
  • מלגות לסטודנטים/ות מצטיינים יוצאי איראן;
  • מלגות לסטודנטים/ות יוצאי איראן לתואר השלישי (דוקטורט);
  • מלגות לסטודנטים/ות יוצאי אתיופיה.

פירוט על סוגי המלגות, התנאים להגשתן ואופן ההגשה ניתן למצוא באתר הקרן