תאריך אחרון להגשת בקשה להתאמות סמסטר קיץ תשע"ט

תאריך אחרון להגשת בקשה להתאמות סמסטר קיץ תשע"ט

סטודנטים המגישים בקשה להתאמות בפעם הראשונה, עבור תקופת המבחנים, יכולים לעשות זאת עד לתאריך: 14.07.19

** הגשת הבקשה מותנית בקביעת פגישה אישית עם ראש מרכז התמיכה לסטודנט בדיקנאט.

לאחר תאריך זה, בקשות להתאמות תבדקנה לתקופת הבחינות של הסמסטר הבא.
 

בהצלחה בבחינות!

מרכז התמיכה לסטודנט