מלגות קרן קמח לסטודנטיות וסטודנטים ממגזר החרדי - הרשמה עד 22.11.21

נפתחה ההרשמה למלגות קרן קמח לסטודנטיות וסטודנטים ממגזר החרדי.

המלגה מיועדת לסטודנטים וסטודנטיות אשר לומד/ת לתואר ראשון/שני בפעם הראשונה ואינו/ה עושה תואר ראשון/שני נוסף.

מענק של עד 7,000 שקל בתואר ראשון, או עד 9,800 שקל לתואר שני.

קבלת המלגה אינה מותנית בהתנדבות  בקהילה והזכאים יזכו למלגה לכל התואר.

לתנאים המלאים ולהרשמה 

מועד אחרון להגשת הבקשה: 22.11.2021