המלגה ליוצאי מרכז אירופה - להגשה עד 20.12.19

מלגות לסטודנטים חברי הארגון וצאצאיהם לשנת הלימודים לתש"ף

המלגה מיועדת:

  • לסטודנטים בני חברי הארגון וצאצאיהם בכל רחבי הארץ בתחומי לימוד שונים,
  • צאצאי עולים מגרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה.
  • בוגרי שירות צבאי / לאומי מלא.
  • עד גיל 50.
  • סטודנטים לתואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה, וסטודנטים לתארים מתקדמים.
  • לימודים במוסד המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • מלגה ניתנת רק פעם אחת בלימודי התואר הראשון, ופעם אחת בלימודי תארים מתקדמים.

         

פרטים נוספים באתר הארגון 

המלגה תוענק תמורת התנדבות בהיקף של 35 שעות למען ארגון יוצאי / עולי מרכז אירופה והמפעל לעזרה הדדית, אשר תושלם תוך 9 חודשים מיום קבלת המלגה.

טפסי בקשה ניתן למלא באתר האינטרנט www.irgun-jeckes.org בלבד.

מועד סיום הגשת בקשות 20.12.2019.