מלגת קרן אייסף לשנה"ל תש"ף - הרשמה עד 31.7.19

החלה ההרשמה למלגת קרן אייסף, לסטודנטים משנים א' וב' בשנת הלימודים תש"ף - מתאריך 16.05.19 עד 31.07.19.

קרן אייסף בוחרת מדי שנה סטודנטים לחברות בקרן על פי קריטריונים של רקע וצורך כלכלי-חברתי, שירות צבאי או אזרחי, מעורבות חברתית ופוטנציאל אקדמי. 

קרן אייסף מעניקה מלגה בגובה 25,000 שקל לשנת לימודים אקדמית.

תכנית אייסף מעניקה מלגת לימודים, סל תמיכה אקדמי, מקצועי ואישי, ומסלול צמיחה אישי משמעותי!

פרטים נוספים על אייסף ותהליך ההרשמה ניתן למצוא באתר - https://www.isef.org.il/