הלוואות ליוצאי עיראק - הגשה עד 31.1.22

הקרן לקידום החינוך בישראל מעניקה הלוואה ללא ריבית עד 5,000 שקל ליוצאי עיראק.

ההלוואה תוחזר שנה לאחר סיום התואר עבורו ניתנה.

רשאים להגיש מועמדות סטודנטים יוצאי עיראק עד דור שלישי (אב, אם, סב, סבתא).

מועד tחרון להגשת הבקשה: 31.1.22

פרטים נוספים באתר הקרן ובמספר הטלפון 03-7517161/