מלגת קרן הישג - החלה ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב

החלה הרשמה למלגת קרן הישג לשנת הלימודים תשפ״ב (אוקטובר 2021)!

המלגה מיועדת לחיילים בודדים משוחררי צה"ל.

המלגה כוללת מימון שכר לימוד מלא לתואר ראשון ולתואר שני, וכן תמיכה בהוצאות קיום.

לפרטים באתר קרן הישג