מלגות מל-go של המועצה להשכלה גבוהה לשנה"ל תשפ"ג - הרשמה עד 23.2.23

מלגות מל-go של המועצה להשכלה גבוהה לשנה"ל תשפ"ג ("מלגת משרד החינוך" בשמה הקודם).

המועצה להשכלה גבוהה מעניקה מלגות סיוע לסטודנטים לתואר ראשון ולתלמידי מכינות קדם אקדמיות.

גובה המלגה: המלגה תוענק לזכאים באחת מ-4 מדרגות, על בסיס סוציו-אקונומי: 5,000 שקל, 7,500 שקל, 10,000 שקל, 12,480 שקל.

לפרטים ולטופס הרשמה

פרטים נוספים באתר המועצה להשכלה גבוהה או במוקד הטלפוני: 03-9298705.

מועד אחרון להרשמה: 23.2.23.