מלגה כללית לשנה"ל תשפ"ג - החלה ההרשמה

הגשה למלגה כללית לשנה"ל תשפ"ג החלה.

שימו לב! נערכים למימון לימודים כבר בקיץ!

המלגה מיועדת לסיוע בתשלום שכר לימוד לסטודנטים.ות בעלי.ות קושי כלכלי.

לזכאים.ות תוענק מלגה שנתית על סך 5,000 שקל לכל היותר.

מתוך הבקשות יתבצע איתור סטודנטים.ות למלגות משמעותיות נוספות (עד סך של 30,000 שקל לשנה), אשר יופנו לקרנות הרלוונטיות באמצעות הדיקנאט.

לפרטים נוספים, להנחיות למילוי ולטופס הבקשה לחצו כאן

ניתן להגיש בקשות עד ליום ה', 8.9.2022.

הבקשה לא תיבדק במקרים הבאים:

  • הגשה שתתקבל באיחור
  • טופס שלא ימולא כראוי
  • אי צירוף המסמכים הנדרשים