מלגה כללית לשנה"ל תש"ף - להגשה עד 20.11.19

החלה הרשמה למלגה כללית על סמך מצב חברתי-כלכלי לשנת הלימודים תש"פ.

לזכאים תוענק מלגה על סך 5,000 שקל לכל היותר, לשנה לצורך סיוע בתשלום שכר הלימוד.

במסגרת המלגה הסטודנטים ישתתפו בפעילות חברתית בהיקף של 40 שעות בשנה.

להורדת טופס הבקשה למלגה וההנחיות למילוי לחצו כאן.

את טופס הבקשה בצירוף מסמכים נלווים יש להגיש לדיקנאט הסטודנטים באמצעות פגישה אישית בלבד:
קמפוס ב"ש: גב' אלבינה ריידר, רכזת מלגות והלוואות לסטודנטים.
קמפוס אשדוד: גב' שרון שנהב, אחראית סיוע כלכלי.
לתיאום פגישה לחצו כאן.
הגשת בקשות באמצעות פגישה אישית המותאמת מראש.

ניתן להגיש בקשות עד ליום ב', 20.11.2019.