קריאה לכל הסטודנטיות והסטודנטים להירשם עוד היום למלגת פר"ח!

עדיין קיימים תקנים פנויים ביישובים רבים.

למשרתי.ות מילואים שומרים מקומות

לפרטים והרשמה