המלגה מיועדת לסטודנטים יוצאי אתיופיה בלבד, הנמצאים בארץ מעל 15 שנה או ילידי הארץ.

זכאים להירשם במועד זה:

  • סטודנטים המתחילים ללמוד שנה א' לתואר ראשון או שני בשנת הלימודים תשפ"ד
  • סטודנטים שנה ב' בתואר ראשון (במידה ולא נרשמו בשנה א' למלגת מרום)

גובה המלגה: 10,000 שקל עבור כל שנת לימודים.

המלגה מותנית בפעילות חברתית במסגרת תכנית פר"ח לסטודנטים לתואר ראשון.

מסמכים נדרשים לצורך הגשת מועמדות תקינה למלגה:

  • צילום ת.ז שני הצדדים + וספח פתוח
  • אישור לימודים עדכני
  • אסמכתת בנק עדכנית
  • צילומי ת.ז של שני ההורים משני הצדדים + ספח פתוח
  • לרווקים, 3 תלושי שכר משלושת החודשים האחרונים עבור כל אחד מההורים
  • לנשואים, 3 תלושי שכר משולשת החודשים האחרונים עבור הסטודנט ועבור בן הזוג

הרשמה נוספת עד תאריך 28.1.2024

לפרטים נוספים ולהרשמה

בירורים נוספים במייל marom.perach@gmail.com או בטלפון או בווטסאפ 054-7731216 (בין השעות 9:00-16:00)