קק"ל מעונין לסייע לסטודנטים שפונו מהיישובי עוטף עזה בעקבות המלחמה.

במסגרת זו תעניק קק"ל (בשיתוף עם קרן סיוביצ'י ועיזבונות קק"ל-צרפת) מלגות לסטודנטים מעוטף עזה.

להגשת המלגה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • כתב הצהרה והתחייבות חתום ע"י הסטודנט.ית. להורדת המסמך לחצו כאן
  • אישור לימודים לשנה"ל תשפ"ד
  • צילום תעודה מזהה של הסטודנט.ית

הסטודנטים שיקבלו את המלגה יתבקשו להשתתף במהלך הסמסטר השני של שנת הלימודים תשפ"ד באירוע חינוכי שיאורגנו ע"י קק"ל ו-SCE.

לרשימת היישובים המוגדרים כעטוף עזה, לחצו כאן.

את הבקשות יש להעביר במייל לגב' ענת ג'ינגה: anatgi@sce.ac.il עד תאריך 16.4.2024.