הרישום לקרן אייסף נפתח!

התוכנית מלווה את הסטודנטים/יות, דור ראשון להשכלה אקדמית, אשר עומדים בתנאי הקבלה המפורטים מטה, במשך 3 שנים בלימודים באקדמיה.

מלגה משמעותית העומדת על 22,000 ₪ ועד 28,000 ₪ כל שנה!

עם 85 שעות עשייה חברתית בשנה ומפגשים קבוצתיים מרתקים ומעצימים.

קרן אייסף תומכת ומלווה סטודנטים מבטיחים בתואר הראשון, שני ודוקטורט, המגיעים מהפריפריה הכלכלית-החברתית-גיאוגרפית של ישראל,

שהם דור ראשון להשכלה אקדמית תוך שימת דגש על מצבם הסוציו-אקונומי, הפוטנציאל האקדמי ומעורבותם החברתית.

 תנאי קבלה נוספים:

  • עדיפות לשרות צבאי, לאומי או אזרחי מלא.
  • היקף לימודים אקדמאים מלא.
  • הסטודנט/ית אינו לומד/ת בימי שישי.
  • בשנה"ל הקרובה יחל הסטודנט/ית שנת לימודים ראשונה או שנייה לתואר ראשון עם יתרת לימודים של שלוש שנים לפחות.
  • החברות בקרן אייסף תתאפשר רק לסטודנטים הלומדים במוסדות בהם יש לקרן תוכנית משותפת
  • פעילות התנדבותית בקהילה ומעורבות חברתית.
  • התחייבות לא לבצע או להשתתף בכל פעולה שיש בה כדי לפגוע בערכי הקרן כקרן א-פוליטית, יהודית וציונית, המכירה במדינת ישראל כמדינה של הלאום היהודי.

כל הפרטים והקריטריונים כאן, מהרו להגיש מועמדות >> https://landing.trendy.org.il/isef/

ההרשמה עד לתאריך 31.7.24.