נפתחה ההרשמה למלגת ארתקאא!

התכנית מעניקה מלגות לסטודנטים וסטודנטיות מהחברה הערבית, הצ'רקסית והדרוזית. 

יכולים להגיש מועמדות למלגה סטודנטים בשנה א' בתואר ראשון בשנה"ל תשפ"ד.

גובה המלגה: 10,000 שקל לשנה לסטודנטים הלומדים בשנים א' ו-ב', ו-8,000 שקל לשנה לסטודנטים הלומדים בשנים ג' ו-ד'.

הזכאים ייבחרו על-פי מצב סוציו-אקונומי ומקצועות לימוד מועדפים.

שימו לב! בתמורה למלגה נדרשת התנדבות בהיקף של 40 שעות לפחות.

פרטים נוספים והרשמה באתר 

ההרשמה למלגה פתוחה עד לתאריך 8.11.2023.