למי מיועדת המלגה?
אוכלוסיית היעד של הקרן בתשפ"ד - חיילים משוחררים תושבי פריפריה גאוגרפית, חיילים בודדים, יוצאי העדה האתיופית, חרדים, בני מיעוטים (דרוזים, בדואים, צ'רקסים, מוסלמים ונוצרים שסיימו שרות).

היקף המלגה
גובה הסיוע המרבי לשנה"ל תשפ"ד יעמוד על 10,000 שקל ומותנה באורך ובהיקף השרות ובתכנית בה הוא מסתייע.

תנאים נוספים

  • הזכאות הינה לחיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי השרות הלאומי/אזרחי) אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי.
  • חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת בקשת הסיוע לקרן.
  • חיילים אשר נצלו חלק מפיקדונם האישי (בהתאם לקריטריונים של כל תכנית סיוע) למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי או אזרחי. מועמדים אלה זכאים לסיוע החל משנה ב' ללימודים בתנאי שמימשו לפחות 6,000 ש"ח מסך הפקדון הצבאי.
  • חיילים משוחררים אשר לומדים במכינה קדם אקדמית, לימודי קדם הנדסאים והנדסאים שנה א' + ב' אינם זכאים לסיוע.

מועד הגשה
ההרשמה למלגות לשנה"ל תשפ"ד תסתיים בתאריך 15.2.24.

יש להגיש את הטפסים לפי הוראות המפורטות עבור כל תכנית ורק מי שנרשם, לא יאוחר מהתאריך 31.2.24.

אתר המלגה/קרןhttps://www.gruss.org.il/blank

דוא"ל ליצירת קשר
gruss@gruss.org.il