שימו לב! כבר מעכשיו נערכים למימון לימודים!

המלגה מיועדת לסיוע בתשלום שכר לימוד לסטודנטים.ות בעלי.ות קושי כלכלי.

לזכאים.ות תוענק מלגה שנתית על סך 5,000 שקל לכל היותר.

מתוך הבקשות יתבצע איתור סטודנטים.ות למלגות משמעותיות נוספות, אשר יופנו לקרנות הרלוונטיות באמצעות הדיקנאט!

המלגה מותנית בביצוע 40 שעות פעילות חברתית בפרויקטים של היחידה למעורבות חברתית בדיקנאט הסטודנטים.

לפרטים נוספים, להנחיות למילוי ולטופס הבקשה לחצו כאן

ניתן להגיש בקשות עד ליום ג', 10.10.23.

הבקשה לא תיבדק במקרים הבאים:

  • הגשה שתתקבל באיחור
  • טופס שלא ימולא כראוי
  • אי צירוף המסמכים הנדרשים