המלגה מיועדת לסטודנטים צאצאי יוצאי מרכז אירופה (מגרמניה, אוסטריה וצ'כוסלובקיה).

תנאי סף להגשת מועמדות לקבלת המלגה

  • בוגרי שירות צבאי מלא או שירות לאומי מלא
  • סטודנטים לתואר ראשון משנת הלימודים השנייה ומעלה, וסטודנטים לתארים מתקדמים
  • עד גיל 50

גובה המלגה: בין 7,500-10,000 שקל.

המלגה תוענק תמורת מחויבות אישית בהיקף של 45 שעות למען ארגון יוצאי מרכז אירופה.

מועד אחרון להגשת בקשות: 26.10.23.

לפרטים נוספים ולהרשמה