נפתחה ההרשמה למלגת עיריית אשדוד וקרן אשדוד - מלגת גז ע"ש נינט וגבריאל גז ז"ל.

ההרשמה תסתיים בתאריך 30.11.2023 בשעה 13:00.

הקריטריונים:

1. המלגה ניתנת על בסיס מצב סוציו אקונומי.
2. מיועדת לתושבי אשדוד לפחות 3 שנים ומילה.
3. לימודים אקדמיים במוסד מוכר ע"י המל"ג.
4. סכום המלגה הסופי כפוף לשיקול דעת ועדת מלגות.

גובה המלגה 5,000-7,000 שקל בתמורה ל-30 שעות מעורבות חברתית בעיר.

כל הפרטים אודות המלגה ואופן ההגשה באתר כיוונים