מלגות משרד החינוך - הארכת הרשמה עד 5.1.20

נפתחה ההרשמה להגשת בקשה למלגות סיוע לסטודנטים לשנת הלימודים תש"ף.

את הבקשות יש להגיש דרך אתר האינטרנט של משרד החינוך: www.edu.gov.il/Scholarships

ע"פ החלטת משרד החינוך, ניתנה הארכה להגשת בקשה לסיוע לשנת הלימודים תש"ף.

לפיכך, המערכת תיסגר להגשת בקשות ביום ראשון ח' בטבת תש"ף 5/1/2020.

שימו לב כי לא יינתנו הארכות נוספות!!!

שימו לב, המועד האחרון עבור הרשמה לקבלת ססמה: 10.12.2019