מלגת סיוע כלכלי - הרשמה וקבלת סיסמה עד 10.12.19

מלגת סיוע כלכלי - הזדמנות לסיוע כלכלי משמעותי

קרן הסיוע לסטודנטים, המשותפת למועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך, מעניקה מלגות סיוע כלכלי.

להלן רמות סיוע בתוכנית:

  • רמה א’: מענק זכאות בסך 12,480 שקל
  • רמה ב’: מענק זכאות בסך 6,240 שקל
  • רמה ג’:  מענק זכאות בסך 4,000 שקל

ההרשמה מתבצעת דרך אתר האינטרנט edu.gov.il/Scholarships

שימו לב, המועד האחרון להרשמה ולקבלת סיסמה: 10.12.2019.

המועד האחרון להגשת הבקשה ולהשלמת מסמכים: 31.12.2019.