מלגות לבני/ות נכי צה"ל - נפתחה ההרשמה

המלגות ניתנות לילדי נכי צה"ל, ללימודי תואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים.

פרטים וטפסים ניתן לקבל בלשכת השיקום משרד הביטחון, אצל עובדות רווחה ובאתר.