סטודנטים משנים ב', ג', ד' בעלי ציונים טובים חונכים אישית סטודנטים הלומדים בשנה א' במכללה.

מלגת מכללה ופרח על סך 8,000 שקל.

  • תמיכה בלימודים   
  • הדרכה והכוונת הסטודנטים החדשים     
  • סיוע בהתארגנות ובהסתגלות ללימודים   

צוות מקצועי מלווה את הסטודנטים בזמן שנת הלימודים.

לרישום ולפרטים אנא פנו לאחראיות סיוע לימודי והנגשת הלימודים באקדמיה, בדיקנאט הסטודנטים:

קמפוס באר שבע - חיה קדוש, 08-6747797 | [email protected] 

קמפוס אשדוד - דנה מנור, 08-8519070 | [email protected]