מלגות הקרן מלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה - להגשה עד 25.11.21

קרן המלגות ללימודים ומחקר בענף הבנייה והקהילה תעניק מלגות לסטודנטים הלומדים במחלקה להנדסת בניין בעלי צורך כלכלי.

את הבקשה יש למלא באופן מקוון דרך האתר.

בנוסף, יש להגיש את הבקשה בצירוף כל המסמכים הנדרשים לתא דואר של דיקנאט הסטודנטים עד יום ה', 25.11.2020.