מלגת !IMPACT של ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) ללוחמים משוחררים

ארגון ידידי צה"ל בארה"ב (FIDF) מעניקים מלגות לימודים ללוחמים משוחררים.

מלגת !IMPACT בסך 5,000$ לכל שנת לימוד!

 אם הנך חייל.ת משוחרר.ת העומד.ת בכל הקריטריונים הבאים, הנך מוזמן.ת להגיש בקשה למלגה:

  • לוחם (כרטיס "שחרור בכבוד" בצבע זהב) או תומך לחימה (כרטיס "שחרור בכבוד" בצבע כסף), עד דרגת סרן (כולל), ועד שלוש שנים בקבע.
  • שנת שחרור מצה"ל – משנת 2018 ואילך.
  • ממשפחה מעוטת יכולת כלכלית.
  • שנת לימודים ראשונה או השנייה - בחודש אוקטובר של שנת הבקשה.
  • ניתן להתחיל את תהליך ההרשמה למלגה גם לפני קבלת תשובה סופית ממוסד הלימודים (ללומדים כעת במכינה קדם אקדמית).

ההרשמה למלגה פתוחה בין התאריכים: 1.3-31.5.2023.

לפרטים והרשמה