פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

קרן אייסף ISEF (הקרן הבינלאומית לחינוך) בשיתוף SCE

אייסף - הקרן הבינלאומית לחינוך היא ארגון חברתי ציוני, הפועל למען קידום שוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום פערים בחברה הישראלית. התכנית מיועדת לסטודנטים הלומדים בשנים א'-ב', החותרים למצוינות אקדמית-חברתית ובעלי קשיים כלכליים.

גובה מלגת אייסף לתואר ראשון הוא 20,000 שקל לשנה, למשך תקופת התואר, בשיתוף המכללה וגופים נוספים. בתמורה, הסטודנטים מחויבים לפעול בקרב הקהילה ולמענה. תהליך הקבלה לתוכנית לשנה"ל הבאה יחל בחודש מאי.

לפרטים נוספים יש לפנות למנהל/ת תוכנית אייסףבמכללה

 

תכנית "בוחרים מחר" בשיתוף SCE

תכניו "בוחרים מחר", מיסודה של הסוכנות היהודית, פועלת להשארת הסטודנטיות/ים בנגב. ההנחה היא, כי עשייה משמעותית המאפשרת חיבור לקהילה ולכוחותיה, לצד חיבור לעולם התעסוקה וגיבוש רשת חברתית וקבוצת השתייכות, תסייע בהשארת הסטודנטים כקהילת צעירים פעילה בעלת אחריות חברתית ליישוב ולאזור שבו הם חיים ופועלים. במסגרת התכנית, סטודנטים יוצרים, יוזמים ורוכשים כלים מקצועיים ליזמות חברתית ומקימים קהילת צעירים מובילה.
המלגה היא ע"ס 10,000 שקל, למשך שנתיים, בשנה ב' וג' ללימודים. התכנית מחייבת במפגשים שבועיים ובפעילות חברתית עשירה.

פרטים נוספים באתר התכנית

 

תכנית אופנים בשיתוף SCE

העמותה פועלת לקידום ולהנגשת המדע בקרב ילדים ובני נוער מחתך סוציו-אקונומי נמוך, בישובי פריפריה מרוחקים בדרום הארץ, באמצעות פעילות במעבדות הממוקמות באוטובוסים ניידים.
התכנית מיועדת לסטודנטים עם יתרת לימודים של שנתיים לפחות שהם בעלי ניסיון בהדרכת ילדים.
גובה המלגה: 18,000 שקל לכל שנת לימוד (עד 4 שנים). התכנית מחייבת את הסטודנטים להשתתף בהכשרות ובישיבות צוות ולבצע פעילות על בסיס שבועי.

פרטים נוספים באתר האינטרנט: www.ofanim.org.il

 

תכנית "נחישות"

המכללה מפעילה תכנית "נחישות" בשיתוף פר"ח. התכנית מיועדת לסטודנטים משנים ב'-ד', בעלי ממוצע ציונים גבוה, המעוניינים לחנוך סטודנטים משנה א' ללימודיהם, באמצעות מפגשים אישיים הכוללים סיוע לימודי והיכרות עם האקדמיה.
הפעילות מתבצעת פעמיים בשבוע, ובסך-הכול ארבע שעות שבועיות. החונכים מתוגמלים במלגה ע"ס כ-6,000 שקל.
ההרשמה למלגה מתבצעת בדיקנאט הסטודנטים.

 

תכנית פר"ח

פר"ח הוא פרויקט חונכות המערב אלפי סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית.
הפעילות מתבצעת פעמיים בשבוע ובסך הכול ארבע שעות שבועיות. גובה המלגה: 5,200 שקל.
ההרשמה מתבצעת באתר פר"ח באינטרנט בלבד: www.perach.org.il

 

פרויקט חונכות מטעם קרן גרוס

המלגות מיועדות לסטודנטים משנה ב' והלאה, משוחררי צה"ל / שירות לאומי (עד 5 שנים מהשחרור משירות חובה).
גובה הסיוע המרבי הוא 5,500 שקל.
פרטים נוספים באתר האינטרנט: www.gruss.org.il.

 

פרויקט מלגות משותף עם עיריית אשדוד / אשקלון / רמלה

המלגות מיועדות לסטודנטים תושבי אשדוד / אשקלון / רמלה. הזכאים למלגה יפעלו למען הקהילה בעירם.
פרטים נוספים בדיקנאט הסטודנטים.

 

פרויקט "מנהיגות עסקית צעירה"

במסגרת פרויקט זה הסטודנטים מדריכים קבוצות נוער בסיכון בתמורה למלגה בגובה 10,000 שקל. קיימת אפשרות למלגה מוגדלת לרכזי הפרויקט.
פרטים נוספים בדיקנאט ובאתר האינטרנט: http://www.ybl.org.il/

 

תכנית "הישגים"

התכנית נועדה להרחיב את הנגישות להשכלה גבוהה בקרב בני הפריפריה. התכנית מסייעת לסטודנטים חדשים בכל שנה להצטרף לספסלי האקדמיה ולמכינות הקדם-אקדמיות.
סטודנטים המשתתפים בתכנית פועלים במקומות מגוריהם בדרום בהכוונה ובגיוס של מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה, עם דגש על מכללת SCE. זאת בתמורה למלגה בגובה עד 5,000 שקל.
פרטים נוספים באתר האינטרנט http://www.hesegim.org.il/#  

 

מלגות עמותת איילים

מטרת עמותת איילים היא לחזק את מפעל ההתיישבות והמעורבות החברתית בנגב ובגליל, באמצעות הקמת כפרי סטודנטים ומיזמים, המהווים בסיסי יציאה למעורבות חברתית ולהתיישבות קבע.
בתמורה למלגת לימודים, נדרש כל סטודנט ל-50 שעות שנתיות.
פרטים נוספים באתר האינטרנט של העמותה: www.ayalim.org.il

 

פרויקט "עתיד נאור"

"עתיד נאור" הוא פרויקט חברתי ותעסוקתי של חברת החשמל, המיועד לתמוך בסטודנטים המתגוררים בפריפריה ובסטודנטים בני העדה האתיופית כחלק ממדיניות העדפה מתקנת של החברה.
התוכנית כוללת ליווי של הסטודנטים במהלך הלימודים ויצירת מחויבות הדדית של הסטודנטים ושל חברת החשמל לעבודה בעתיד בחברה.
הפרויקט מיועד לסטודנטים הלומדים במחלקות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מכונות, בניין ותוכנה. פרטים נוספים ניתן לקבל במרכז לפיתוח קריירה בדיקנאט הסטודנטים ובאתר חברת חשמל.

 

פרויקט "הטובים לתעשייה"

המכללה מפעילה את תכנית "הטובים לתעשייה" בשיתוף משרד הכלכלה. בתכנית משתתפים סטודנטים מצטיינים משנה ד' (ממוצע ציונים 80 לפחות), אשר יבצעו את פרויקט הגמר במפעל / חברה תעשייתיים באזורי עדיפות לאומית, יוכלו להגיש בקשה לקבלת מלגה על סך 25,000 שקל בכפוף לעמידה בתנאי התכנית.
מטרות התכנית הן חיזוק הקשר בין האקדמיה ובין התעשייה והגברת הפעילות הכלכלית באזורי עדיפות לאומית במקצועות הטכנולוגיים הנדרשים.
פרטים נוספים ניתן לקבל במרכז לפיתוח קריירה בדיקנאט הסטודנטים וברשות למחקר ופיתוח במכללה.

 

מלגות "סטודנטים בונים עתיד"

תכנית מלגות זו, של המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב, הוקמה במטרה לעודד את הלומדים במוסדות האקדמיים בנגב ואת בוגרי מוסדות אלה להשתקע בנגב. התכנית מבקשת להבטיח לסטודנטים בשנת לימודיהם האחרונה אופק תעסוקתי, שיאפשר להם להישאר בנגב בתום לימודיהם.
לסטודנטים שיתקבלו לתוכנית וישולבו במקומות תעסוקה תוענק מלגה בסך 24,000 שקל בשלושה חלקים. בתמורה, הסטודנטים ישתתפו בתוכנית קהילתית.
פרטים נוספים ניתן לקבל במרכז לפיתוח קריירה בדיקנאט הסטודנטים ובאתר הרשות.

 

למאמרים נוספים בנושא מלגות והלוואות:

הלוואותמלגות הצטיינותמלגה כלכלית-חברתית