לשכת מנכ"ל

מנכ"לית
גב' זהר וולפרט כהן
100א שמעון (20)
08-6475690
[email protected]
  
ראשת לשכה
גב' גליה פודלובסקי
100 שמעון (20)
08-6475694
[email protected]
  

מרכזת תחום ייעוץ משפטי
עו"ד עדי הלמן
100ה שמעון (20)
08-6475873
[email protected]

עוזרת מנהלית
גב' רונית מורד
100ד שמעון (20)
08-6475633
[email protected]