x סגור
פתחפתח
מתעניין/ת בלימודים?לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה

המכינה להנדסה ב-SCE המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מיועדת לאלו המבקשים ללמוד בה בשני הקמפוסים, באשדוד ובבאר שבע, אשר אין ברשותם זכאות לתעודת בגרות או שציוני תעודת הבגרות שברשותם אינם מספקים, ואשר מעוניינים לשפר את סיכויי קבלתם ללימודי ההנדסה במכללה.
 
מכינה קדם אקדמית להנדסה - מטרות
•    להכשיר מועמדים ללימודים אקדמיים על ידי פיתוח כושר חשיבה, הקניית שיטות למידה, ביסוס והרחבת הידע.
•    להגדיל את סיכויי הקבלה של תלמידי המכינה הקדם אקדמית ללימודים במכללה, על סמך הישגיהם בלימודים. 

מסלולי לימוד במכינה קדם אקדמית
המכינה ללימודים קדם-אקדמיים מציעה שני מסלולי לימוד ייעודיים להנדסה - מכינה סמסטריאלית ומכינה שנתית - שמטרתם העיקרית היא הכנת הסטודנט ללימודים אקדמיים במחלקות ההנדסה. 

אפשרויות מימון 
הסטודנטים הלומדים במכינה להנדסה זכאים למלגת שכר לימוד וסיוע מהקרן להכוונת חיילים משוחררים ומשרד החינוך, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי גורמים ממשלתיים.