פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

פטור

סטודנטים אשר הגיעו ממוסדות אקדמיים אחרים, המבקשים ללמוד במסלול הנדסת מבנים, יהיו זכאים לפטורים על סמך גל"צ, סילבוס ואישור המרצה האחראי.

הכרה במסלול בסיום הלימודים לתואר

כלל הסטודנטים יקבלו דיפלומה בהנדסת מבנים, B.sc.

הפסקת לימודים

על הסטודנט לעמוד בכול דרישות המסלול. אחת לרבעון תתכנס ועדת הוראה מחלקתית, ותדון במצב האקדמי של הסטודנט ובעתידו על סמך הפרמטרים הבאים:

  • ציון ממוצע שנתי מתחת ל-65
  • צבירה מועטה של נק"ז
  • כשלון חוזר בקורסי ליבה
  • מצב אקדמי לא תקין