פתחפתח
לקבלת מידע נוסף
*יש להזין שדות חובה
x סגור

דר׳ משה ישראלי

דר משה ישראלי חוקר בחסד עליון החל את דרכו באוניברסיטת חייפה

פקטרוסקופיה אופטית שימושית מאוד כיום לזהות חומרים ואפיונם. מערכות צילום
ספקטראלי מאפשרות בנוסף זיהוי חומרים במרחב על פי ההחזר הספקטראלי שלהם. פולרימטריה אופטית נמצאה שימושית לזיהויי מטרות וכן לאפיון ביו-רפואי של רקמות. מעבר לאפיון העצם או התווך )ריכוזי זיהום וכדומה( מדידה פולרימטירת אופטית במקרים אחרים יכולה לספק אפיון של שטח פני המטרה\או מידע לגבי גיאומטריית מבנה העצם, שטח הפנים של המטרה וכן את האוריינטציה הגיאומטרית של העצם.

לצפייה בסרטון לחצו כאן

שילוב יכולת מדידה ספקטרליות ופולרימטריות כרוכות באיסוף מידע רב יותר מן העצם ובכך מאפשרות איפון של העצם הנמדד באופן ברור יותר וברמת אמינות גדולה יותר. מדידה מעין זו יכולה להגדיל את רמת האמון שניתן למערכות בדיקה אוטונומיות, כגון אלו הנמצאות בכלי רכב, כלי תעופה וכן מכשור רפואי מתקדם.

מדידת אינפורמציה ספקטראלית\פולרימטרית באמצעות ספקטרומטר או פולרימטר או בתוך מצלמות ספקטראליות נעשה לרוב על ידי הפרדת האור למרכיביו הספקטראליים והקיטוב טרם כניסתו לחיישן/ מצלמה. הפרדה זו ממומשת בדרך כלל על ידי הצבת מספר פילטרים או התקן נפיצת אור כדוגמת סריג דיפרקציה או רכיב דיספרסיבי פריזמה. אלו מוצבים לפני הגלאי, דבר המגדיל את נפח המכשיר ואת משקלו )הספקטרומטר / מצלמה ספקטראלית(, את מחירו, ומגביל את הביצועים )תחום המדידה הספקטראלי, רזולוציה, נצילות אופטית

מעבדה

המעבדה

פקטרוסקופיה אופטית שימושית מאוד כיום לזהות חומרים ואפיונם. מערכות צילום
ספקטראלי מאפשרות בנוסף זיהוי חומרים במרחב על פי ההחזר הספקטראלי שלהם. פולרימטריה אופטית נמצאה שימושית לזיהויי מטרות וכן לאפיון ביו-רפואי של רקמות. מעבר לאפיון העצם או התווך )ריכוזי זיהום וכדומה( מדידה פולרימטירת אופטית במקרים אחרים יכולה לספק אפיון של שטח פני המטרה\או מידע לגבי גיאומטריית מבנה העצם, שטח הפנים של המטרה וכן את האוריינטציה הגיאומטרית של העצם.