English French العربية
חיפוש מתקדם
  Languages
 
לימודי הנדסה
 הנדסה כימית

הנדסה כימית

 

 

 

 

התעשייה התהליכית מהווה חלק עיקרי וחשוב בתעשיות רבות בעולם. חלקים רבים בייצור קשורים באופן ישיר ובלתי ישיר בתהליכי ייצור כימיים או פיזיקליים, הכוללים את תעשיות הפלסטיק, הכימיה ה"כבדה", כימיקלים עדינים, תרופות, ביומדיקל, מים, אנרגיה, מזון ועוד. כל ענפי הייצור הללו דורשים מערכות ייצור יעילות, בטיחותיות, ידידותיות לסביבה ובהשקעה מינימלית שתהא כמובן רווחית.

 

התעשייה התהליכית דורשת מהנדסים המסוגלים לשלב מדע וטכנולוגיה, עם פיזיקה, כימיה, מתמטיקה וביולוגיה. ייחודו של המהנדס הכימי (בהשוואה למהנדס מתחום אחר( הוא הכרתו והבנתו את ההתנהגות המולקולרית, לצד הייצור ברמת המקרו ומיומנותו באינטגרציה של התחומים השונים. ניתן לייצר כמויות קטנות במעבדה, אבל דרוש מתקן הנדסי מתוחכם ומהנדס עם תחום כישורים רחב כדי לייצר בכמויות גדולות.

 

תכנית הלימודים בהנדסה כימית, הנפרסת על פני 8 סמסטרים, מכשירה את המהנדס לעמוד במשימות המגוונות העומדות בפניו, כגון תכנון ופיתוח תהליכים חדשים ומוצרים חדשים, אופטימיזציה של מוצרים קיימים, תכנון של מפעל, ניהול ייצור, אנליזה כלכלית, בטיחות, איכות הסביבה, בקרה, מעורבות במחקר ועוד. בשנתיים הראשונות של התואר נלמדת הליבה המדעית, הכוללת קורסים בכימיה, בפיזיקה, במתמטיקה ובביולוגיה, יחד עם יישום קל בהנדסה הכימית. בשנתיים האחרונות הלימודים ממוקדים בהתמחות במקצועות ההנדסה, כגון מעברי תנע חום וחומר, תכנון מפעלים וכדומה.

 

המחלקה להנדסה כימית מציעה ארבע התמחויות: תעשייה תהליכית, ביוטכנולוגיה, טכנולוגיות מים ואנרגיה. בחירת ההתמחות נעשית בסוף השנה השנייה, תוך התחשבות ברצון הסטודנט ובהישגיו במהלך הלימודים, בכלל, ובמקצועות מסוימים, בפרט. פתיחת המסלול תלויה במספר הסטודנטים הנרשמים.

 

מומחים מהתעשייה מעבירים בשנים ג' וד' קורסים ייחודיים, כגון סטטיסטיקה תהליכית, תכנון ניסויים, הנדסה סביבתית, איתור כשלים, בטיחות, תכנון מפעלים ועוד.

 

בשנה הרביעית מבצעים הסטודנטים פרויקט גמר והתנסות מעשית בתעשייה התהליכית. ההתנסות כוללת עבודה )פרויקט( בהנחיית מהנדס מהתעשייה, עם אפשרות של הנחיה משותפת עם חברי סגל המחלקה. פרויקט הגמר וההתנסות בתעשייה חושפים בפני הסטודנט את העולם התעשייתי ויוצרים קשרים היכולים להוביל לעבודה בסיום הלימודים.

 

התעשייה התהליכית לסוגיה מתפתחת ומכתיבה הכשרת מהנדסים רבים בתחום ההנדסה הכימית. המחלקה להנדסה כימית מקיימת קשרי גומלין עם התעשייה התהליכית בארץ. בפני המהנדס הכימאי, בוגר המכללה, עומדות אפשרויות תעסוקה מגוונות במפעלים רבים, דוגמת תרכובות ברום, ים המלח, טבע, כימאגיס, אינטל, רותם, אגן מכתשים, בתי זיקוק, קמהדע ועוד.

 

בוגרי המחלקה ממשיכים לתארים מתקדמים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם.

 

בוגרי המחלקה זכאים לתואר .B.Sc ורשאים להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

 

הלימודים מתקיימים בשני הקמפוסים, באר שבע ואשדוד.